You are currently viewing Tworzenie prostych procedur w języku LOGO

Tworzenie prostych procedur w języku LOGO

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 6

autor – Grzegorz Adaszewski

Cel lekcji:

  • Uczeń potrafi wyjaśnić czym jest procedura. Uczeń potrafi przyrównać ją do programu.
  • Uczeń zna różnicę pomiędzy procedurą pierwotną, a procedurą wtórną, potrafi wskazać te różnice.
  • Uczeń zna i potrafi zastosować komendy- pod, opu
  • Uczeń potrafi stworzyć procedurę

1. Zainstaluj program Logomocja Imagine w wersji demonstracyjnej https://logo.oeiizk.waw.pl/index.php?sr=demo

2. Obejrzyj film i spróbuj wykonać zadanie samodzielnie.

Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Uczeń:

Formułuje i zapisuje w postaci algorytmów polecenia składające się na:

  • sterowanie robotem lub obiektem na ekranie;

Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

  • pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
  • prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;