You are currently viewing Tworzenie hiperłączy wewnętrznych i zewnętrznych w języku HTML

Tworzenie hiperłączy wewnętrznych i zewnętrznych w języku HTML

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7- 8

autor – Grzegorz Adaszewski

Cele lekcji:

  • Uczeń zna zasady jakimi należy się kierować przy wstawiania hiperłączy.
  • Uczeń odróżnia hiperłącza zewnętrzne od wewnętrznych.
  • Uczeń zna i potrafi korzystać ze znacznika a i jego parametrów href.
  • Uczeń potrafi stworzyć stronę i podstrony.
  • Uczeń potrafi stworzyć hiperłącza do przemieszczania się pomiędzy podstronami.

Videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.


Źródło kanał Youtube Edukacja na maxa

Podstawa programowa:

Projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

  • pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,
  • prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

W algorytmicznym rozwiązywaniu problemu wyróżnia podstawowe kroki: określenie problemu i celu do osiągnięcia, analiza sytuacji problemowej, opracowanie rozwiązania, sprawdzenie rozwiązania problemu dla przykładowych danych, zapisanie rozwiązania w postaci schematu lub programu.