You are currently viewing Twierdzenie Bézouta 

Twierdzenie Bézouta 

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka 

Klasa II  

Autor: Beata Maciej 

Czego dowiesz się z tej lekcji? 

  1. Jak obliczyć resztę z dzielenia wielomianu przez dwumian x−a.
  2. Jak sprawdzić, czy wielomian jest podzielny przez dwumian x−a.
  3. Jak wyznaczyć pierwiastki wielomianu, znając jeden z nich.
  4. Jak wyznaczyć wartość parametru wiedząc, że wielomian jest podzielny przez dwumian x−a.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.  

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/twierdzenie_bezouta.pdf”]

 

 

Link do karty pracy, odpowiedzi i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/twierdzenie-bezouta 

 

Informacje dla nauczyciela 

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej: 

Uczeń 

 1. Sprawdza podzielność wielomianu przez dwumian x  a bez wykonywania dzielenia. 
 1. Rozwiązuje zadania z parametrem. 
 1. Wyznacza resztę z dzielenia wielomianu, mając określone warunki. 
 1. Stosuje schemat Hornera przy dzieleniu wielomianów. 
 1. Wyznacza pozostałe pierwiastki wielomianu.