You are currently viewing Tradycje i symbole wielkanocne

Tradycje i symbole wielkanocne

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa 2 – 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Tradycje i symbole wielkanocne

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jakie wyróżniamy wielkanocne symbole?
2. Jakie są polskie tradycje związane z obchodami świąt wielkanocnych?

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt polonistyczny
  • kredki/ farby, kartka A4
  • ołówek/ długopis/ pióro
  • plastelina

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. Bawcie się dobrze i… WESOŁYCH ŚWIĄT!

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1
– szanuje zwyczaje i tradycje różnych grup społecznych i narodów, przedstawia i porównuje zwyczaje ludzi, np. dotyczące świąt w różnych regionach Polski, a także w różnych krajach III.1.9
– wyjaśnia znaczenie wybranych zwyczajów i tradycji polskich III.2.5
– rysuje kredką, kredą, ołówkiem, patykiem (płaskim i okrągłym), piórem, węglem, mazakiem V.2.1
– maluje farbami, tuszami przy użyciu pędzli (płaskich, okrągłych), palców, stempli V.2.2
– wydziera, wycina, składa, przylepia, wykorzystując gazetę, papier kolorowy, makulaturę, karton, ścinki tekstylne itp. V.2.3
– posługuje się komputerem lub innym urządzeniem cyfrowym oraz urządzeniami zewnętrznymi przy wykonywaniu zadania VII.3.1

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND