You are currently viewing Tlen – stały składnik powietrza

Tlen – stały składnik powietrza

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 7
Autor: Izabella Radziuk-Śliwińska


Temat : Tlen – stały składnik powietrza

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Jakie właściwości ma tlen?
  2. W jaki sposób można go otrzymać?
  3. Jak napisać wzory  tlenków?
  4. Jakie zastosowanie ma tlen i jego związki w życiu codziennym?

Proszę, przygotuj kartkę i długopis, by zapisać notatki w trakcie lekcji. Otwórz prezentację, przeczytaj informację dotyczące tlenu, a następnie odsłuchaj metody zapisu wzorów najprostszych związków tlenu z innymi pierwiastkami, czyli tlenków. Postaraj się zapisać te związki na kartce. Dzięki nagraniu ze strony Voki sprawdzisz poprawność swoich odpowiedzi.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-TLEN-SP-klasa-7-1.pdf” title=”Lekcje-w-sieci-TLEN-SP-klasa-7″]

Możesz pobrać plik z prezentacją.

Lekcje w sieci TLEN SP klasa 7

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:
IV. Tlen, wodór i ich związki chemiczne. Powietrze. Uczeń:

  1. projektuje i przeprowadza doświadczenie polegające na otrzymaniu tlenu oraz bada wybrane właściwości fizyczne i chemiczne tlenu; odczytuje z różnych źródeł (np. układu okresowego pierwiastków, wykresu rozpuszczalności) informacje dotyczące tego pierwiastka; wymienia jego zastosowania;
  2. opisuje obieg tlenu w przyrodzie.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND