You are currently viewing Tkanki roślinne

Tkanki roślinne

autor: Emilia Nadolnik

Biologia

Klasa 5

Szkoła Podstawowa


Temat: Tkanki roślinne

Cele lekcji:

Co powinieneś wiedzieć po lekcji? Uczeń

– wskazuję miejsca występowania tkanek w roślinie

– dzielę rodzaje tkanek roślinnych na tkanki twórcze i tkanki stałe, określam funkcje tkanek

– rozpoznaję  rodzaje tkanek stałych: tkanka okrywająca, miękiszowa, przewodząca, wzmacniająca

– wymieniam przystosowania budowy poszczególnych tkanek roślinnych  do pełnienia określonych funkcji

 

Zapoznaj się z poniższą prezentacją i wykonaj zawarte w niej polecenia:

tkanki roślinne prezentacja

Dla nauczyciela:

Podstawa programowa.

II.

Różnorodność i jedność roślin:

  1. tkanki roślinne – uczeń dokonuje obserwacji i rozpoznaje (pod mikroskopem, na schemacie, na zdjęciu lub na podstawie opisu) tkanki roślinne oraz wskazuje ich cechy adaptacyjne do pełnienia określonych funkcji (tkanka twórcza, okrywająca, miękiszowa, wzmacniająca, przewodząca);