You are currently viewing The most famous selfie- what did they say? Mowa zależna – reported speech

The most famous selfie- what did they say? Mowa zależna – reported speech

szkoła podstawowa, szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna

język angielski

klasa 8, klasa klasa 1 szkoła średnia

Autor: Sylwia Tambelli


Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

Cele:

  1. zauważę różnicę pomiędzy wypowiedzią bezpośrednią, a przekazaniem tego, co ktoś powiedział
  2. będę potrafił zrelacjonować czyjeś słowa, przestrzegając reguł gramatycznych
  3. prawidłowo zastosuję czasowniki tell i say

Czasami nie cytujemy wypowiedzi innych osób, tylko je relacjonujemy. Możemy, nadając oczywiście odpowiednią intonację i posługując się wybranymi mięśniami mimicznymi, zniekształcić nieco sens wypowiedzi, tak, żeby nasz rozmówca odniósł oczekiwane przez nas wrażenie, ale załóżmy zachowanie bezstronności i suche relacjonowanie informacji.

Obejrzyj poniższą prezentację, przeczytaj zasady i przeanalizuj podane przykłady.

https://view.genial.ly/5e6a670eeaeafb0fdd67a091/interactive-image-the-most-famous-selfie-reported-speech


Obejrzyj fragment serialu Friends i w poniższym zadaniu zrelacjonuj wypowiedzi jego bohaterów.

https://www.youtube.com/watch?v=InHrCnXydJU&t=11s

https://learningapps.org/view9466793

Sprawdź się: Przekształć poniższe zdania zgodnie z podanymi zasadami relacjonowania mowy zależnej.

the-reported-speech angielski kl 8

 


Podstawa programowa:

Cele kształcenia:

Ogólne

V Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych

Szczegółowe:

VI uczeń reaguje ustnie w typowych sytuacjach

3) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia

VIII Uczeń przetwarza bardzo prosty tekst ustnie lub pisemnie

2) przekazuje w języku nowożytnym lub w języku polskim informacje sformułowane w tym języku obcym

BY-NC-ND