You are currently viewing Teorie i dowody ewolucji

Teorie i dowody ewolucji

Szkoła ponadgimnazjalna
Biologia
klasa 3
Autor: Marek Grzywna


Temat : Teorie i dowody Ewolucji

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

1. Jakie są teorie ewolucji?
2. Jakie są bezpośrednie dowody ewolucji.
3. Jakie są pośrednie dowody ewolucji

Zobacz poniższą videolekcję . Pracuj z pomocą podręcznika i staraj się robić notatki w swoim zeszycie, pauzując film w razie potrzeby.
Pamiętaj, że videolekcję możesz możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.
Polecam, abyś  opowiedział rodzicom lub kolegom o tym, czego się dowiedziałeś – to najlepsza forma utrwalenia wiadomości.

 

Informacja dla nauczyciela: Warto przerobić zadania maturalne z poprzednich lat z zakresu ewolucjonizmu.
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punty podstawy programowej:

IX. Ewolucja. Uczeń:
1) przedstawia historię myśli ewolucyjnej;18) analizuje różnorodne źródła informacji dotyczące ewolucji człowieka
i przedstawia tendencje zmian ewolucyjnych.