You are currently viewing Temat:  ANIMAL TALENT SHOW – co potrafią zwierzęta?

Temat:  ANIMAL TALENT SHOW – co potrafią zwierzęta?

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: IV

Autor: Aniela Tekiela

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/


ANIMAL TALENT SHOW – co potrafią zwierzęta?

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się mówić o umiejętnościach i talentach
 2. obejrzysz nietypowe wydanie„Mam talent” na YouTube
 3. rozwiążesz quiz online

 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

1. upewnij się, że znasz znaczenie następujących nazw zwierząt:

hen, parrot, dog

2. możesz sprawdzić znaczenie w słowniku online www.diki.pl

3.napisz w zeszycie po jednej czynności, jakie potrafią wykonywać te zwierzęta oraz po jednej czynności, jakich nie potrafią

PRZYKŁAD:

Hens can walk.  Hens can’t play football.

 

ZADANIE 2

 1. odtwórz film – zobaczysz w nim zwierzęta, które wykonują nietypowe dla nich czynności


https://www.youtube.com/watch?v=9oq7vWR0mlA

2. w trakcie oglądania lub po obejrzeniu filmu wybierz z poniższej grafiki  te czynności, które wykonywały zwierzęta na filmie

3. zapisz wybrane czynności w zeszycie

 

ZADANIE 3

Na podstawie umiejętności, jakie zaznaczyłeś w zadaniu nr 2 napisz co potrafią, i czego nie potrafią robić zwierzęta z filmu

PRZYKŁAD

The dog can speak French. The dog can’t play the piano.

 

ZADANIE 4

Rozwiąż interaktywny quiz – odpowiedz, czy dane zwierzątka potrafią wykonywać czynności pokazane na zdjęciu.

 https://www.liveworksheets.com/worksheets/en/English_as_a_Second_Language_(ESL)/Can_or_can%27t/Can_animals_do_this_(Can_or_can%27t)_ly2151ko

 

 

 Informacje dla nauczyciela:

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie następujących tematu: człowiek (umiejętności i zainteresowania)
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne (np. rozmowy, wiadomości, komunikaty, ogłoszenia, instrukcje) artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka znajdując w wypowiedzi określone informacje
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opowiada o umiejętnościach
 4. Uczeń:
  1. przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach) lub audiowizualnych (np. filmach, reklamach);
  2. przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym;
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem – korzysta ze słownika.
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym w postaci filmu na YouTube oraz za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne – domyśla się znaczenia wyrazów z kontekstu.