Sterowanie robotem w środowisku blokowym / pythonie – pierwsze kroki.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1, 2

autor – Adam Jurkiewicz

(więcej…)

Czytaj dalejSterowanie robotem w środowisku blokowym / pythonie – pierwsze kroki.

Język programowania Python – analiza występowania słów w tekście.

Analiza występowania słów w tekście.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1-4

autor – Adam Jurkiewicz

 

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

  • zrozumiesz zasadę działania konstrukcji try: except: w języku Python
  • poznasz sposoby importowania funkcji z zewnętrznych modułów
  • poznasz typ danych Dict (słownik) w języku Python
  • poznasz konstrukcję generatora listowego
  • wykorzystasz właściwości programowania obiektowego w języku Python

(więcej…)

Czytaj dalejJęzyk programowania Python – analiza występowania słów w tekście.

Język programowania Python – zaawansowana gra w Pygame Zero

Rozbudowa lekcji tworzenia gry z wykorzystaniem Python i Pygame Zero.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1

autor – Adam Jurkiewicz

(więcej…)

Czytaj dalejJęzyk programowania Python – zaawansowana gra w Pygame Zero

Wprowadzenie do programowania w języku Python – Pisanie programu w języku Python w trybie skryptowym, stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7- 8

autor – Adam Jurkiewicz

(więcej…)

Czytaj dalejWprowadzenie do programowania w języku Python – Pisanie programu w języku Python w trybie skryptowym, stosowanie zmiennych i wykonywanie obliczeń