Zanim powstała Polska

Autorka: Renata Szmajnta 

Przedmiot: historia 

Klasa: 5 szkoła podstawowa 

Temat: Zanim powstała Polska 

Cele lekcji 

 • nauczę się wskazywać na mapie plemiona zamieszkujące ziemie polskie  w X wieku,
 • poznam znaczenie pojęć: plemię, poganie, osada obronna. 

Informacja dla ucznia

Co powinniście wiedzieć po dzisiejszej lekcji:

 1. Wskazywać na mapie plemiona zamieszkujące ziemie polskie w X w.
 2. Rozumieć znaczenie pojęć: plemię, poganie, osada obronna.
 3. Wiedzieć co to jest Biskupin.

W tym celu zapoznajcie się proszę z prezentacją slajd po slajdzie i wykonajcie zawarte w niej polecenia.

Zanim powstała Polska

Rozszerzeniem zawartych w prezentacji treści, niech będą dla Was dwa filmy:

Jeśli obejrzeliście prezentację i filmy, spróbujcie stworzyć w notatkę. W tym celu:

 • Wydrukujcie  z podanego linku mapkę konturową Polski, podpiszcie na niej rzeki: Wisłę, Odrę i Wartę, a następnie zaznaczcie plemiona: Pomorzan, Polan, Wiślan i Ślężan.
  Mapa konturowa
  Jeśli nie macie możliwości wydrukowania mapki, spróbujcie ją naszkicować w zeszycie.
 • Dokończcie zdania:
 1. Ludzi, którzy nie wyznawali religii chrześcijańskiej nazywano w średniowieczu………….
 2. Grupa rodów wywodząca się od wspólnego przodka, zamieszkująca określone terytorium i wspólnie się rządząca to ………….
 3. Najstarsza osada obronna na ziemiach polskich to………….

(więcej…)

Czytaj dalejZanim powstała Polska