You are currently viewing Tabliczka mnożenia

Tabliczka mnożenia

Poziom edukacyjny: Szkoła Podstawowa

Przedmiot:  Matematyka

Klasa: III-IV

Autor: Justyna Klimczyk

Kryteria sukcesu:

– Nauczysz się sprawnie posługiwać tabliczką mnożenia.

 

Znajdziesz tutaj róże pomocne w nauce tabliczki mnożenia materiały:

 

Strony na których poćwiczysz tabliczkę mnożenia:

https://www.chemia.pk.edu.pl/~arturj/multi.php

https://www.tabliczkamnożenia.pl/

https://www.arcademics.com/games/meteor

http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/fruitshoot/fruitshoot_multiplication.htm

http://www.learnyourtables.co.uk/pl/index2.htm

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Działania na liczbach naturalnych. Uczeń:

3) mnoży i dzieli liczbę naturalną przez liczbę naturalną jednocyfrową