You are currently viewing Szlachecki obyczaj grzybobrania – spotkanie z „Panem Tadeuszem”.

Szlachecki obyczaj grzybobrania – spotkanie z „Panem Tadeuszem”.

Szkoła podstawowa
klasa: V
autor: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


 

Dzięki tej lekcji:
1. Zapoznasz się z fragmentem epopei narodowej – „Panem Tadeuszem” Adama Mickiewicza.
2. Poznasz jeden ze zwyczajów charakterystycznych dla Polski szlacheckiej.
3. Przypomnisz sobie informacje na temat epitetu oraz porównania.

Uczniu,
na dzisiejszej lekcji zapoznasz się z fragmentem „Pana Tadeusza” na temat grzybobrania– jednego ze zwyczajów szlacheckich. W zrozumieniu tekstu pomogą Ci pytania. Spróbuj odpowiedzieć na nie samodzielnie, zapoznaj się z odpowiedziami oraz wskazówkami fotograficznymi.
Zapoznaj się z informacjami zawartymi na prezentacji. Klikaj na wszystkie interaktywne elementy.

 

 

Zagadnienia z podstawy programowej:
I.1.4) zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie;
I.2.2) wyszukuje w tekście informacje wyrażone wprost i pośrednio;
V.7) Adam Mickiewicz […] „Pan Tadeusz” (fragmenty, w tym: […] zwyczaje i obyczaje
[…]).