You are currently viewing Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

Suma początkowych wyrazów ciągu geometrycznego

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka

 

Klasa II

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak obliczyć sumę początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, znając pierwszy wyraz i iloraz tego ciągu.
  2. Jak obliczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego, znając dwa początkowe wyrazy tego ciągu.
  3. Jak obliczyć pierwszy wyraz ciągu geometrycznego, znając jego iloraz i sumę początkowych wyrazów.
  4. Jak obliczyć, ile wyrazów należy dodać, znając pierwszy wyraz i iloraz, aby otrzymać daną sumę początkowych wyrazów tego ciągu.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej. Przy każdym zadaniu podane są wskazówki, jak krok po kroku je rozwiązać.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/suma_początkowych_wyrazów_ciągu_geometrycznego.pdf”]

 

Link do karty pracy i filmów na blogu autorki:

https://cinematma.weebly.com/suma-pocz261tkowych-wyrazoacutew-ci261gu-geometrycznego

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego.
  2. Rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu geometrycznego.
  3. Stosuje wzór na sumę n początkowych wyrazów ciągu geometrycznego w zadaniach.