You are currently viewing Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

Suma początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka

Klasa II

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak obliczyć sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego znając jego dwa dowolne wyrazy.
  2. Jak obliczyć sumę wszystkich liczb naturalnych, mniejszych od danej liczby, znając ich resztę z dzielenia przez określoną liczbę.
  3. Jak obliczyć ile początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego należy dodać, aby otrzymać daną liczbę.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej. Przy każdym zadaniu podane są wskazówki, jak krok po kroku je rozwiązać.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/suma_początkowych_wyrazów_ciągu_arytmetycznego-2.pdf” title=”suma_początkowych_wyrazów_ciągu_arytmetycznego (2)”]

 

 

Link do materiałów na blogau autorki:

https://cinematma.weebly.com/suma-pocz261tkowych-wyrazoacutew-ci261gu-arytmetycznego

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Oblicza sumę n początkowych wyrazów ciągu arytmetycznego.
  2. Rozwiązuje równania z zastosowaniem wzoru na sumę wyrazów ciągu arytmetycznego.