You are currently viewing Strefy klimatyczne i krajobrazowe 

Strefy klimatyczne i krajobrazowe 

szkoła podstawowa

geografia 

klasa 5

Autor:  Magdalena Górska


Temat: Strefy klimatyczne i krajobrazowe. 

 

https://pixabay.com/pl/illustrations/r%C4%99ce-globus-ziemia-ochrona-planety-1222866/

 

Po tej lekcji będziesz umiał/umiała: 

  1. Wskazać typy klimatów występujących na Ziemi. 
  2. Wskazać typy roślinności występujące na Ziemi. 
  3. Wymienić przyczyny zróżnicowania klimatu w obrębie stref. 

 

Drogi Uczniu, 

Obejrzysz i posłuchasz teraz prezentacji. Zawiera one najważniejsze elementy tematu. Na końcu prezentacji są zamieszczone dwa ćwiczenia. Wykonaj je i sprawdź czy opanowałeś materiał. 

 

 

Poniżej masz notatkę w formie graficznej do uzupełnienia i pokolorowania.

 

Dla nauczyciela: 

Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej: 

-wskazuje na mapie położenie poznawanych typów krajobrazów; 

-przedstawia główne cechy i porównuje poznawane krajobrazy świata oraz rozpoznaje je w opisach, na filmach i ilustracjach; 

 .