You are currently viewing Sterowanie robotem w środowisku blokowym.

Sterowanie robotem w środowisku blokowym.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1, 2

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?
To pierwsza z cyklu kilkunastu lekcji o środowisku programowania robota z wykorzystaniem środowiska blokowego i języka Python. Tutaj zapoznajemy się z głównymi elementami sterującymi. Zadanie domowe: otwórz na swoim domowym komputerze w przeglądarce stronę robota, sprawdź różne języki interfejsu, wykonaj zrzuty ekranu (PrintScreen) i wklej do dowolnego edytora tekstów, wyślij dokument do nauczyciela.

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
http://robot.abixedukacja.eu

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej (SP 7-8):

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej (SPP 1-4):

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu I.2);
◦ 2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;