You are currently viewing Sterowanie robotem w środowisku blokowym – wprowadzamy pętle.

Sterowanie robotem w środowisku blokowym – wprowadzamy pętle.

szkoła podstawowa

informatyka

klasa – 7-8

autor – Adam Jurkiewicz

szkoła ponadpodstawowa

informatyka

klasa – 1, 2

autor – Adam Jurkiewicz

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

W tej lekcji zajmujemy się doprowadzeniem naszego robota z miejsca startu do mety. Widzimy różne podejścia do rozwiązania tematu. Możemy zastanowić się, które z rozwiązań będzie lepsze i dlaczego.

Zadanie domowe (do wykonania samodzielnie):
Wykonaj samodzielnie ten świat. Spróbuj różnych tras. Udokumentuj swoje działania – zrób zrzuty ekranu, w edytorze umieść obrazek i opisz, jakie masz odczycia po przejściu tego etapu.


Obejrzyj poniższy odcinek i … . Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału.

Linki do elementów wspomnianych w materiale:
http://robot.abixedukacja.eu


Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej (SP 7-8):

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje, tworzy i testuje programy w procesie rozwiązywania problemów prosty program sterujący robotem lub innym obiektem na ekranie komputera;

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej (SPP 1-4):

• Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:
◦ 1) projektuje i programuje rozwiązania problemów z różnych dziedzin, stosuje przy tym: instrukcje wejścia/wyjścia, wyrażenia arytmetyczne i logiczne, instrukcje warunkowe, instrukcje iteracyjne, funkcje z parametrami i bez parametrów, testuje poprawność programów dla różnych danych; w szczególności programuje algorytmy z punktu I.2);
◦ 2) do realizacji rozwiązań problemów prawidłowo dobiera środowiska informatyczne, aplikacje oraz zasoby, wykorzystuje również elementy robotyki;