You are currently viewing Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata

Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata

szkoła podstawowa

geografia

klasa 8

Autor:  Katarzyna Steffen- Białek

Grafontoka: Maria Ślazyk


Temat: Stany Zjednoczone- potęga gospodarcza świata. 

https://pixabay.com/pl/photos/sparkler-usa-american-bander%C4%85-839806/

Po tej lekcji będziesz umiał/ umiała: 

  1.  scharakteryzować na podstawie mapy położenie USA
  2.  lokalizować na mapie największe miasta Stanów Zjednoczonych 
  3.  wyjaśnić znaczenie terminu: technopolia 
  4.  omówić znaczenie przemysłu i jego kluczowych  działów 
  5.  omówić charakterystyczne cechy rolnictwa 

 

Przed Wami wirtualna tablica, na której znajdziecie lekcję na temat Stanów Zjednoczonych.  Klikając w temat odkryjecie NaCoBeZu, pod ikonami i napisami kryją się materiały (prezentacja i zadania utrwalające). Na koniec czas na podręcznik i zeszyt ćwiczeń. 

 

 

Poniżej znajdziesz notatkę w formie graficznej 🙂

 

Powodzenia 🙂

Dla nauczyciela:

Zagadnienia z podstawy programowej: 

I.8 Integrowanie wiedzy przyrodniczej z wiedzą społeczno-ekonomiczną i humanistyczną. 

II.2 Korzystanie z planów, map, fotografii, rysunków, wykresów, diagramów, danych statystycznych, tekstów źródłowych oraz technologii informacyjno-komunikacyjnych w celu zdobywania, przetwarzania i prezentowania informacji geograficznych. 

XVI.7 na przykładzie Doliny Krzemowej wyjaśnia przyczyny rozwoju technopolii oraz jej znaczenie w rozwoju gospodarki opartej na wiedzy; 

XVI.8 korzystając z danych statystycznych, określa rolę Stanów Zjednoczonych w gospodarce światowej; 

XI.9 wyjaśnia przyczyny i ocenia zjawisko marnowania się ogromnych ilości pożywienia na przykładzie Stanów Zjednoczonych. 

 .