You are currently viewing Środowisko przyrodnicze i ludność Europy- powtórzenie wiadomości

Środowisko przyrodnicze i ludność Europy- powtórzenie wiadomości

szkoła podstawowa

geografia

klasa – 6

autor: Monika Stasiuk

 

 

Drogi uczniu, po tej lekcji będziesz umiał/a:

  1. wskazać na mapie położenie państw europejskich i ich stolice 
  2. https://pixabay.com/pl/photos/wakacje-samoch%C3%B3d-podr%C3%B3%C5%BCy-trasy-1283014/

    opiszesz ukształtowanie powierzchni Europy  

  3. podasz cechy charakterystyczne społeczeństwa młodego i starzejącego się 
  4. wskażesz przyczyny i skutki migracji

 

Przed wami wirtualna tablica. Z prawej strony znajdziecie najważniejsze informacje związane z poszczególnymi tematami działu. Po lewej stronie znajdują się gry i ćwiczenia utrwalające ważne zagadnienia.

Miłej zabawy 🙂

 

Powodzenia 🙂

Dla nauczyciela:

Lekcja realizuje poniższe punkty podstawy programowej:

II. 4. Określanie związków i zależności między poszczególnymi elementami środowiska przyrodniczego, społeczno-gospodarczego i kulturowego, formułowanie twierdzenia o prawidłowościach, dokonywanie uogólnień. 

VII.  

1) charakteryzuje położenie, przebieg granic oraz linii brzegowej Europy;  

2) przedstawia podział polityczny Europy oraz rolę Unii Europejskiej w przemianach społecznych i gospodarczych kontynentu;  

3) charakteryzuje ukształtowanie powierzchni Europy;  

4) na przykładzie Islandii określa związek między położeniem na granicy płyt litosfery a występowaniem wulkanów i trzęsień ziemi;  

5) przedstawia zróżnicowanie klimatyczne Europy oraz czynniki, które o nim decydują;  

6) wyjaśnia rozmieszczenie ludności oraz główne przyczyny i skutki starzenia się społeczeństw w Europie;  

7) wyjaśnia przyczyny i konsekwencje zróżnicowania demograficznego ludności Europy;  

8) ocenia społeczno-ekonomiczne i kulturowe konsekwencje migracji na obszarze Europy;  

9) określa podobieństwa i różnice między wielkimi miastami Europy: Londynem i Paryżem; 

 

.