You are currently viewing Środki stylistyczne

Środki stylistyczne

szkoła podstawowa

język polski

klasa 4, 5, 6

autorka: Anna Foks


Temat: Środki stylistyczne.

Dzięki tej lekcji:

1. Utrwaliłem sobie pojęcie środka stylistycznego

2. Poznałem środki stylistyczne: epitet, porównanie, metafora, kontrast, ożywienie, uosobienie, apostrofa.

 

Obejrzyj filmik, w którym wyjaśniam co to są środki stylistyczne i jaka jest ich funkcja w tekście. Możesz wykonać notatkę w dowolnej formie, która pomoże Ci je utrwalić i zapamiętać. 🙂

Sprawdź się rozwiąż quiz kliknij

 


Informacja dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala na realizację następującego punktu z podstawy programowej:

Uczeń:

I.1.4 – zna i rozpoznaje w tekście literackim: epitet, porównanie, przenośnię, wyrazy dźwiękonaśladowcze, zdrobnienie, zgrubienie, uosobienie, ożywienie, apostrofę, anaforę, pytanie retoryczne, powtórzenie oraz określa ich funkcje.