You are currently viewing SPRING FASHION SHOW – przegląd ubrań na wiosnę.

SPRING FASHION SHOW – przegląd ubrań na wiosnę.

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa IV

Autorka: Karolina Celuch

Temat: SPRING FASHION SHOW – przegląd ubrań na wiosnę.

Podczas tej lekcji:

– poznasz lub przypomnisz sobie nazwy ubrań w języku angielskim,

– rozwiążesz krzyżówkę zawierającą nowe słówka,

– opowiesz, jak zmieniasz garderobę z zimowej na wiosenną,

– wykonasz ciekawy projekt niczym projektant mody,

– przedstawisz swoich modeli i modelki, opisując w co są ubrani.

Będą Ci potrzebne:

– smartfon lub komputer z dostępem do Internetu,

– kartka/zeszyt oraz coś do pisania,

– przeczytane numery ulubionych czasopism Twojej mamy, w których będzie dużo zdjęć postaci

– nożyczki, klej,

– kolorowa kartka techniczna a3.

 

Ćwiczenie 1: W tym ćwiczeniu poznasz nazwy różnych części garderoby w języku angielskim, obejrzysz pomocny filmik i podzielisz ubrania na kategorie.

Otwórz link i obejrzyj filmik. Powtarzaj na głos słówka w języku angielskim.

https://www.youtube.com/watch?v=pHer1COWyrQ

Obejrzyj filmik drugi raz. Wypisz po 3 lub więcej przykładów ubrań dopasowanych do części ciała. Gotowe? BRAWO!

head
arms
legs

 

Gotowe? BRAWO!

Ćwiczenie 2: Zostań modowym detektywem i znajdź nazwy ubrań w wykreślance.

https://www.esolcourses.com/content/topics/clothes/0/wordsearch.html

A może ułożysz własną wykreślankę i ukryjesz w niej inne słówka?

Ćwiczenie 3: Opowiedz,  jakie ubrania nosisz o danej porze roku.

Ustnie i pisemnie ułóż zdania:

In the winter I wear… – Zimą noszę…

In the spring I don’t wear… – Wiosną nie noszę…

In the spring I want to wear… – Wiosną chcę nosić…

UWAGA!  Pamiętaj o liczbie pojedynczej i mnogiej: a shoe – 2 shoes, a hat, trousers

Możesz ułożyć inne zdania według swojego pomysłu.

Ćwiczenie 4: Zostań projektantką/projektantem mody!

Na kartce a3 z bloku technicznego narysuj wybieg dla modeli i modelek.

Z magazynów wytnij wybrane zdjęcia ludzi, których ubiór Ci się podoba. Przyklej postaci na wybiegu i zaaranżuj własny pokaz mody.

 

Ćwiczenie 5: Opowiedz o swoim projekcie.

Opisz każdą postać 1 zdaniem. Oczywiście możesz powiedzieć więcej, jeśli chcesz i potrafisz.

Przykładowe zdanie:

This model is wearing a black dress, red shoes and a yellow hat. – Ta modelka ma na sobie czarną sukienkę, czerwone buty i żółty kapelusz.

Teraz  Twoja kolej! Możesz zaprosić rodziców i rodzeństwo na swój pokaz i opowiedzieć, co udało Ci się przygotować.

 

Thank you for this lesson!


Podstawa programowa:

– Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne i znajduje w tekście określone informacje.

– Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi ustne: opisuje ludzi, wyraża i uzasadnia swoje opinie.

– Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne:  opisuje ludzi, przedmioty, opowiada o czynnościach z teraźniejszości; przedstawia fakty z teraźniejszości.

– Uczeń przetwarza prosty tekst ustnie lub pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audio-wizualnych (np. filmach, reklamach).

– Uczeń przekazuje w języku obcym nowożytnym lub polskim informacje sformułowane w tym języku obcym.

– Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. prowadzenie notatek, stosowanie mnemotechnik, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym nowożytnym).

– Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. mediów), również za pomocą technologii informacyjno—komunikacyjnych.