You are currently viewing Spójnik

Spójnik

szkoła podstawowa

język polski

klasa: IV, V

autorka: Irmina Żarska

blog autorki – kliknij


Dzięki tej lekcji:

  1. Poznam podstawowe informacje na temat spójnika.
  2. Nauczę się rozpoznawać spójniki.

Uczniu,

spójnik to jedna z nieodmiennych części mowy. Na pewno używasz go na co dzień, nie wiedząc, że wyrazy, które wypowiadasz, są właśnie tą częścią mowy. Po dzisiejszej lekcji nie będziesz mieć problemu z ich rozpoznawaniem .

  1. Zapoznaj się z informacjami zawartymi na rysunkowej karcie pracy:

2. Obejrzyj filmik, postaraj się zapamiętać jak najwięcej informacji na temat spójnika. Jeśli chcesz, zanotuj najważniejsze elementy.

      3. Wybierz trzy spójniki i użyj ich w zdaniach. Podkreśl spójniki.

4. Wykonaj ćwiczenie w Wordwall (z rozsypanek wyrazowych ułóż 10 spójników):

     5. Wykonaj kolejne ćwiczenie w Wordwall (wyszukaj spójniki i wykreśl je):

Zapisz wykreślone spójniki.

6. Sprawdź, czy opanowałeś/aś wszystkie informacje na temat spójnika – rozwiąż quiz, określając, które zdania są fałszywe, a które prawdziwe: kliknij


Zagadnienie z podstawy programowej:

II.1.1. rozpoznaje w wypowiedziach części mowy ([…]spójnik […]);

II.1.2. odróżnia części mowy odmienne od nieodmiennych.