You are currently viewing Ich habe viel Freizeit – mój dzień w okresie epidemii

Ich habe viel Freizeit – mój dzień w okresie epidemii

Szkoła podstawowa
Język niemiecki
klasa: V-VII

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

Fanpage: https://www.facebook.com/kreatywnenauczaniejezykowobcych/


Temat : Ich habe viel Freizeit – mój dzień w okresie epidemii.

W trakcie tej lekcji:

 1. nauczysz się i utrwalisz nazwy członków rodziny oraz czynności dnia codziennego
 2. rozwiążesz quizy online
 3. obejrzysz film
 4. napiszesz wiadomość do nauczyciela 

Czego będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki 
 2. słownik, na przykład ten: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie/niemiecki-polski 
 3. smartfon
 4. laptop/komputer
 5. zeszyt i coś do pisania
 6. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 7. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język niemiecki lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

 

ZADANIE 1

Za pomocą poniżej gry WISIELEC, przypomnij sobie nazwy członków rodziny:

https://www.german-games.net/germangames/hangman?topic=Family%20-%20members&level=primary

Za każdym razem, jak odgadniesz lub zobaczysz rozwiązanie quizu, postaraj się przeczytać na głos dane słowo. Jeśli nie jesteś pewny wymowy, sprawdź ją w słowniku online, na przykład w tym: https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie

Możesz zapisać rozwiązania zeszycie.

 

ZADANIE 2

Za pomocą poniższych quizów  przypomnij sobie odmianę czasowników:

https://www.digitaldialects.com/German/VerbConj1.htm

https://www.digitaldialects.com/German/VerbConj2.htm

Wybierz 6 czasowników z tych quizów i stwórz z nimi własne zdania.

PRZYKŁAD:

schlafen – Ich schlafe gern in meinem großen Bett.

 

ZADANIE 3

Obejrzyj film. Na jego podstawie zrób listę czynności dnia codziennego o jakich wspominają rozmówcy. Wykorzystasz je w kolejnym zadaniu.

 

 

ZADANIE 4

Napisz krótki list do nauczyciela, zawierający od 8 do 10 zdań (lub więcej) na temat tego, jak obecnie Ty i Twoja rodzina spędzacie czas w domu. W tekście możesz wykorzystywać wyrażenia, które wypisałeś w zadaniu nr 3. Wykorzystaj do tego czas Präsens.

Napisz, co robisz Ty i członkowie Twojej rodziny; co robicie razem; w jakim pomieszczeniu najczęściej spędzacie czas; czego nie robicie, a chcielibyście robić.

W pracy nad tekstem, możesz inspirować się też poniższym wypracowaniem, filmami oraz słownikiem online:

TEKST

https://www.niemiecki.priv.pl/index.php/nauka-niemiecki/26-opis/632-mein-tag-szczegoowy-opis-mojego-dnia

FILM 1

FILM 2

SŁOWNIK:

https://pl.pons.com/t%C5%82umaczenie 

 

Informacje dla nauczyciela:

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: czynności codzienne, członkowie rodziny.
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje czynności dnia codziennego za pomocą czasu Präsens.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst słuchany pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych. 
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy).

 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Ich habe viel Freizeit – mój dzień w okresie epidemii. był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND