You are currently viewing Die Jahreszeiten – pory roku i miesiące

Die Jahreszeiten – pory roku i miesiące

Szkoła podstawowa
Język niemiecki

klasa V-VII

Autor: Aleksandra Bielska


Thema: Die Jahreszeiten – pory roku i miesiące

W trakcie tej lekcji:

 1. poznasz nazwy pór roku i miesięcy 
 2. powtórzysz zwroty dotyczące  pogody  
 3. obejrzysz krótkie video o miesiącach 
 4. przeczytasz krótki tekst autentyczny – ofertę Aquaparku

Czego potrzebujesz?

 1. Smartfon lub komputer + słuchawki 
 2. Dostęp do Internetu 
 3. Zeszyt i kolorowe mazaki

 

Los geht´s! 🙂 

Aufgabe 1.

 1. Spójrz na plakat TUTAJ. Znajdują się tam 4 wyrazy: Frühling, Sommer, Herbst, Winter.
 2. Jak myślisz, co one oznaczają?

(Frühling – wiosna, Sommer – lato, Herbst – jesień, Winter – zima)

 1. Popatrz na zdjęcia na plakacie oraz piktogramy, a następnie odpowiedz na pytania w swoim zeszycie:
 1. Wie ist das Wetter im Frühling? (np. Es ist sonnig und warm.)
 2. Wie ist das Wetter im Sommer?
 3. Wie ist das Wetter im Herbst?
 4. Wie ist das Wetter im Winter?
 1. c)  Meine Lieblingsjahreszeit ist Sommer und deine? Moja ulubioną porą roku jest lato, a Twoją? Zapisz w zeszycie!

 Meine Lieblingsjahreszeit  ist …………………….

Aufgabe 2.

 1. Włącz poniższy film:

 1. Słuchaj i powtarzaj. 
 2. Odtwórz filmik jeszcze raz i zatrzymując filmik w odpowiednich miejscach – zapisz wszystkie 12 miesięcy do zeszytu, zapisz takze po polsku.

Aufgabe 3.

 1. A teraz sprawdź, czy pamiętasz nazwy miesięcy! Rozwiąż zadanie – połącz w j. niemieckim i polskim.

(zadanie nie jest mojego autorstwa)

2. Jeszcze jedno zadanie. Ułóż nazwy miesięcy w odpowiedniej kolejności! 

3. Czy potrafisz powiedzieć, które miesiące pasują do której pory roku? Sprawdź!

Aufgabe 4.

 1. Spójrz na poniższe zdjęcie z oferta Aquaparku, zapoznaj się z nią i zdecyduj, czy poniższe zdania są dotyczące tekstu poprawne czy fałszywe.

Postaraj się przyjrzeć obrazkom na plakacie, informacjach, które są zapisane większymi lub wytłuszczonymi literami, to pomoze Ci rozwiązać zadanie! 

richtig falsch
Der Aquapark ist in Baunatal. 
Die Kinder können Wasserball spielen.
Die Eintrittskarte kostet 1€.
Im Winter können wir Ski fahren.

Aufgabe 5.

 1. Zapisz w zeszycie odpowiedzi na poniższe pytania:
 1. Was ist deine Lieblingsjahreszeit ?
 2. Wie ist das Wetter im……….?(tu wpisz swoja ulubiona porę roku)
 1. Narysuj plakat, na którym przedstawisz swoja ulubiona porę roku. Bądź kreatywny! 🙂 

Możesz także nagrać krótki filmik, w którym odpowiesz na dwa pytania z pierwszego polecenia i pokażesz swój plakat!:)

Informacja dla nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: świat przyrody -pogoda.
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych – film.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki, szkice)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (serwis YT, aplikacje z zadaniami online).
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy oraz zwrotów).
 8. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 9. Uczeń posiada świadomość językową – podobienstwa i roznice w budowie zdań. 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Die Jahreszeiten – pory roku i miesiące był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND