You are currently viewing Wie ist das Wetter heute? – pogoda

Wie ist das Wetter heute? – pogoda

Szkoła podstawowa
Język niemiecki

klasa V-VII

Autor: Aleksandra Bielska nauczycielka języka niemieckiego Facebook: Frau Bielska


Thema: Wie ist das Wetter heute? – pogoda

 

W trakcie tej lekcji:

 1. poznasz proste zwroty związane z pogoda 
 2. dowiesz się, jak opisać pogodę  
 3. obejrzysz krótki  film o zmieniającej się pogodzie

Czego potrzebujesz?

 1. Smartfon lub komputer + słuchawki 
 2. Dostęp do Internetu 
 3. Zeszyt i kolorowe mazaki

Los geht´s! 🙂 

Zadanie 1.

 

 1. Otwórz prezentację, przeczytaj temat i zapisz w swoim zeszycie. (Strona 1)
 2. Na pytanie zawarte w temacie: Wie ist das Wetter heute? Jaka jest dziś pogoda? możesz odpowiedzieć …. (Strona 2)

Das Wetter ist gut. 🙂 

Das Wetter ist nicht so gut.  🙁

 1. Możesz tez powiedzieć:  (Strona 3)

Es ist kalt.    

Es ist warm.  

Zadanie 2.

 1. Mówiąc jednak o pogodzie warto poznać więcej zwrotów, dlatego otwórz poniższy filmik: 

 1. Słuchaj i powtarzaj. 
 2. Odtwórz filmik jeszcze raz i zatrzymując filmik w odpowiednich miejscach – zapisz zwroty w zeszycie i narysuj do tego obrazek.

Der Regen – Es regnet.  

Zadanie 3.

 1. A teraz sprawdź, co zapamiętałeś! Rozwiąż zadanie – połącz słowa z obrazkiem.

 1. Jeszcze jedno zadanie. Która odpowiedź jest poprawna?

(zadanie nie jest mojego autorstwa)

Zadanie 4.

 1. Odtwórz teraz filmik, w którym Steve and Maggie maja pecha, ponieważ pogoda się strasznie zmienia podczas ich wyprawy.
 2. Wróć do prezentacji i spróbuj odpowiedzieć na pytania do obrazka: Wie ist das Wetter jetzt? Jaka jest teraz pogoda? (Strony 4-7)

Zapisz w swoim zeszycie.

Jeśli nie jesteś pewny, możesz obejrzeć filmik jeszcze raz. 

Zadanie 5.

 1. Spróbuj teraz napisać, jaka jest pogoda za oknem. Narysuj do tego obrazek.

Informacja dla nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: świat przyrody -pogoda.
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych – film.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki, szkice)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (serwis YT, aplikacje z zadaniami online).
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy oraz zwrotów).
 8. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 9. Uczeń posiada świadomość językową – podobieństwa i różnice w budowie zdań. 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Wie ist das Wetter heute? – Pogoda był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND