You are currently viewing Was hat er gestern gemacht? – powtórzenie czasu przeszłego. 

Was hat er gestern gemacht? – powtórzenie czasu przeszłego. 

Szkoła podstawowa
Język niemiecki

klasa VII-VIII

Autor: Aleksandra Bielska nauczycielka języka niemieckiego Facebook: Frau Bielska


 

Thema: Was hat er gestern gemacht? – powtórzenie czasu przeszłego. 

W trakcie tej lekcji:

 1. powtórzysz tworzenie imiesłowów czasu przeszłego 
 2. opowiesz, co Julia i Jan robili dwa lata temu
 3. obejrzysz krótki  film o tym, co Katja i Uwe robili na wakacjach
 4. stworzysz swoja własną kartę do konwersacji 

Czego potrzebujesz?

 1. Smartfon lub komputer + słuchawki, funkcja nagrywania
 2. Dostęp do Internetu 
 3. Zeszyt i kolorowe mazaki

Los geht´s! 🙂 

Aufgabe 1.

 1. Otwórz prezentację, przeczytaj temat i zapisz w swoim zeszycie. (Strona 1) TUTAJ
 2. a) Co wczoraj zrobiłeś lub czego wczoraj nie robiłeś? Was hast du gestern gemacht oder was hast du gestern nicht gemacht?

Zagraj w poniższą grę, zakręć kołem i wylosuj czasownik. Ułóż z tym czasownikiem zdanie w czasie przeszłym, tak, żeby odpowiedzieć na powyższe pytanie. Zapisz minimum 5 zdań w zeszycie (5 różnych czasowników). Pamiętaj, że niektóre czasowniki są nieregularne. Jeśli nie jesteś pewny form, możesz sprawdzić tutaj.

https://meindeutsch.pl/czasowniki-nieregularne/

 

Np.:

Gestern habe ich Fußball gespielt. 

Gestern habe ich keinen Test geschrieben. 

 1. b) Jeśli chcesz powtórzyć tworzenie imiesłowów, zagraj w tę grę:

(zadanie na Wordwall nie jest mojego autorstwa)

Aufgabe 2.

 1. Spójrz na zdjęcie (urywek filmu – obrazek “Sommerferien”), uzupełnij tabelę, zapisz swoje skojarzenia dotyczące urlopu Julii:  
Wetter?
Wo?
Mit wem?
Womit?

 1. Was haben sie in den Sommerferien gemacht? Co oni robili w wakacje? Obejrzyj rozmowę Katji i Uwe 

 1. Które zdania są prawdziwe, które fałszywe? 

 1. Die Sommerferien haben 4 Wochen lang gedauert.  RICHTIG FALSCH
 2. Katja hat im Juli nichts gemacht. RICHTIG  FALSCH
 3. Im Juni hat Katja eine Reise gemacht. RICHTIG  FALSCH
 4. Sie sind nach Griechenland gefahren. RICHTIG  FALSCH
 5. Die Reise hat nicht so lange gedauert. RICHTIG  FALSCH
 6. Am Meer hat die ganze Zeit die Sonne geschienen. RICHTIG  FALSCH
 7. Die Familie von Katja hat Schach gespielt. RICHTIG  FALSCH
 8. Sie sind mit dem Rad gefahren. RICHTIG  FALSCH
 9. Uwe hat nur Orangensaft getrunken. RICHTIG  FALSCH

Aufgabe 3.

 1. Otworz karte obrazkowa Multi Talk – zdjecie Julii lub Jana (do wyboru).
 1. Spójrz tylko na lewą stronę (różowa  z V). Spróbuj odszyfrować, co robiła Julia (robił Jan) 2 lata temu? Was hat Julia/Jan vor 2 Jahren gemacht? Nagraj swoja wypowiedz telefonem lub zapisz zdania. 
 2. Popatrz teraz na prawą stronę (czerwona X). Spróbuj odszyfrować, czego z pewnością Julia nie robiła (Jan nie robił) 2 lata temu? Was hat Julia/Jan vor 2 Jahren bestimmt nicht gemacht? Nagraj swoja wypowiedz telefonem lub zapisz zdania. 

Aufgabe 4.

 1. Zaprojektuj swoja wlasna karte ze zdjęciem/rysunkiem, najlepiej z przeszłości (np. wakacji, przyjęcia urodzinowego, wyprawy, przedstawienia szkolnego, itp.) oraz piktogramami, symbolami, a następnie przygotuj opis (min. 10 zdan), co wtedy robiłeś? Was hast du dann gemacht? 

Możesz użyć strony: www.canva.com, Prezentacji PowerPoint lub innej.

Informacja dla nauczyciela

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ:

 1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu: świat przyrody -pogoda.
 2. Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne – znajduje w wypowiedzi określone informacje.
 3. Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne – opisuje ludzi, zawody.
 4. Uczeń przetwarza prosty tekst pisemnie: przekazuje w języku obcym nowożytnym informacje zawarte w materiałach audiowizualnych – film.
 5. Uczeń dokonuje samooceny i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (korzysta ze słownika, poprawia błędy, prowadzi notatki, szkice)
 6. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych (serwis YT, aplikacje z zadaniami online).
 7. Uczeń stosuje strategie komunikacyjne (domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, identyfikowanie słów kluczy oraz zwrotów).
 8. Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
 9. Uczeń posiada świadomość językową – podobieństwa i roznice w budowie zdań. 

Jako autorka, wyrażam zgodę, aby utwór  Was hat er gestern gemacht? był udostępniany na platformie https://lekcjewsieci.pl  na zasadach licencji Creative Commons – Uznanie Autorstwa – Użycie Niekomercyjne 4.0. Wyrażam zgodę na dowolne wykorzystanie utworu poza wykorzystywaniem utworu w celach komercyjnych, pod warunkiem podania mojego imienia i nazwiska.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND