You are currently viewing „Śmierć Pułkownika” Adam Mickiewicz

„Śmierć Pułkownika” Adam Mickiewicz

szkoła podstawowa

język polski

klasa 7

autor: Monika Rokicka


Temat:  Emilia Plater – polska Joanna D’arc

 

Po tej lekcji powinieneś wiedzieć:

 1. Kim była Emilia Plater?
 2. Jak w utworze ukazana jest śmierć bohaterki?

 

I. Wysłuchaj rozmowy o Emilii Plater. Na podstawie materiału odpowiedz na pytania.

 1. Kim była Emilia Plater?
 2. Na kim wzorowała się Emilia?
 3. Wymień dwa wydarzenia z życia bohaterki, które świadczą o jej patriotyzmie?
 4. Jaki stopień wojskowy otrzymała Emilia Plater?
 5. Jak zmarła bohaterka?

 

II. Przeczytaj zamieszczony niżej tekst. Możesz też wysłuchać piosenki w wykonaniu Michała Gasza.

tekst – kliknij

 

 

III. Sprawdź, na ile rozumiesz słownictwo z utworu. Rozwiąż quiz 🙂 kliknij

IV. Tutaj możesz posłuchać omówienia utworu kliknij

V. W utworze Adama Mickiewicza mamy do czynienia z nawiązaniem do średniowiecznej idei ars bene moriendi [sztuki dobrego umierania]. Zauważcie, że w opisie śmierci Emilii plater dostrzec można pewne etapy. Możemy je opisać tak:

 1. Pożegnanie z koniem i rynsztunkiem;
 2. Spotkanie się z księdzem – ostatnie namaszczenie, pojednanie się z Bogiem;
 3. Modlitwa ludzi za duszę umierającego.
 4. Pożegnanie z żołnierskimi honorami bohatera.

 

Posłuchajcie o ars bene moriendi kliknij


 

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

UCZEŃ:

I.1.9)wykorzystuje w interpretacji utworów literackich odwołania do wartości uniwersalnych związane z postawami społecznymi, narodowymi, religijnymi, etycznymi i dokonuje ich hierarchizacji;

I.1.10) wykorzystuje w interpretacji tekstów literackich elementy wiedzy o historii i kulturze;

I.1.11) wykorzystuje w interpretacji utworów literackich potrzebne konteksty, np. biograficzny, historyczny, historycznoliteracki, kulturowy, filozoficzny, społeczny.