You are currently viewing Słowotwórstwo

Słowotwórstwo

szkoła podstawowa

język polski

klasa 7

autor: Anna Foks


Po tej lekcji:

1. Poznam i zrozumiem pojęcia: wyraz podstawowy, wyraz pochodny, podstawa słowotwórcza, formant.

2. Dowiem się, w jaki sposób dokonać analizy słowotwórczej wyrazu pochodnego.

Słowotwórstwo jest działem gramatyki, który zajmuje się… tworzeniem słów. Czy wiesz, że język polski jest jednym z najbogatszych języków, jeśli chodzi o ilość słów? Zawdzięczamy to właśnie słowotwórstwu. Jednak, żeby zrozumieć, jak powstają nowe wyrazy, musisz poznać kilka pojęć. Pomoże Ci w tym nagranie:

Na pewno znasz powiedzenie: „Ćwiczenie czyni mistrza”. Zostań więc mistrzem analizy słowotwórczej! Wykonaj poniższe ćwiczenie. Nie poddawaj się!W razie problemów w aplikacji w górnym lewym rogu (na symbolu żarówki) znajdziesz podpowiedzi.

 


Informacje dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować następujące punkty z podstawy programowej:

Uczeń:

II.1.2) rozpoznaje wyraz podstawowy i wyraz pochodny, rozumie pojęcie podstawy słowotwórczej, w wyrazie pochodnym wskazuje temat słowotwórczy i formant, określa rodzaj formantu, wskazuje funkcje formantów w nadawaniu znaczenia wyrazom pochodnym, rozumie realne i słowotwórcze znaczenie wyrazu, rozpoznaje rodzinę wyrazów, łączy wyrazy pokrewne, wskazuje rdzeń