You are currently viewing Skąd w człowieku rodzi się zło? Założenia artykułu Raskolnikowa.

Skąd w człowieku rodzi się zło? Założenia artykułu Raskolnikowa.

szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna,

klasa 2

autorka: Katarzyna Włodkowska

Temat: Skąd w człowieku rodzi się zło? Założenia artykułu Raskolnikowa.

Po tej lekcji będziesz widział:

– co było teoretyczną podstawą zbrodni Rodina,

-poznasz założenia artykułu Raskolnikowa.

 

Główny bohater powieści pt. „Zbrodnia i kara” F. Dostojewskiego napisał artykuł, w którym zawarł koncepcję społeczeństwa. Sprowadza się ona do podziału na ludzi właściwych, posiadających dar lub talent oraz na ludzi niższych, których jedynym zadaniem jest wydawanie na świat podobnych sobie. Idea Raskolnikowa ma swoje źródło w racjonalizmie, w przekonaniu, że za pomocą rozumu opanuje świat i pojmie ludzką naturę. Artykuł Raskolnikowa opublikowany w „Słowie Periodycznym” i jest on jednym z czynników, które stanowiły inspirację do popełnienia zbrodni.

Źródło: Unsplush

Poniżej znajduje się interaktywna prezentacja, które pomoże Tobie zapoznać się z tematem Powodzenia!

 

 

 

Dla nauczyciela

 

Realizacja podstawy programowej:

  1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.
  2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.
  3. wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;
  4. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;