You are currently viewing Sen Raskolnikowa – kasandryczna wizja bohatera.

Sen Raskolnikowa – kasandryczna wizja bohatera.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna,

klasa 2,

autorka: Katarzyna Włodkowska

Temat: Sen Raskolnikowa – kasandryczna wizja bohatera.

Po tej lekcji dowiesz się:

  1. Czego dotyczył sen Raskolnikowa, bohatera „Zbrodni i kary” F. Dostojewskiego?
  2. Jakie symbole pojawiają się w koszmarnej wizji Raskolnikowa?
  3. Jaką funkcję pełnią sny w tekstach kultury?

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy .

Powodzenia!

  1. Zastanów się, w jakich innych znanych Tobie tekstach kultury pojawia się sen. Czemu on służy?
  2. Rozpoznajesz tytuły filmów z których pochodzą umieszczone poniżej kadry?

https://www.spidersweb.pl/rozrywka

https://www.glamour.pl

https://www.glamour.pl

Dla nauczyciela:

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe – pkt.27

Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów

Rozpoznaje w utworze sposoby kreowania świata przedstawionego (fabuły, bohaterów, akcji, wątków, narracji)

Kształtuje umiejętność świadomego odbioru tekstów kultury na różnych poziomach:

dosłownym, metaforycznym, symbolicznym i aksjologicznym.