You are currently viewing Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Sejm Wielki i Konstytucja 3 maja

Autorka: Justyna Kozłowska 

Przedmiot: historia 

Klasa: 6 szkoły podstawowej 

Cel lekcji: 

poznam postanowienia Sejmu Wielkiego i Konstytucji 3 maja, 

omawiam okoliczności i skutki konfederacji targowickiej. 

Informacja dla ucznia. 

Co powinieneś wiedzieć po dzisiejszej lekcji: 

  1. Podać przykłady reform wprowadzonych podczas obrad Sejmu Wielkiego (zwanego również Sejmem Czteroletnim).
  2. Wymienić najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja.
  3. Wyjaśnić, w jakim celu zawiązano konfederację targowicką i jaki był jej skutek.
  4. Wymienić/ wskazać na mapie ziemie utracone podczas II rozbioru.

Po pierwszym rozbiorze Polski w Rzeczypospolitej wzrosła liczba zwolenników reform. Dołączyli do nich wychowankowie Szkoły Rycerskiej i szkół podległych Komisji Edukacji Narodowej. Pragnęli unowocześnić państwo i uniezależnić od Rosji. Zwolennikom reform sprzyjała sytuacja polityczna na arenie międzynarodowej. 

Uważnie wysłuchaj i obejrzyj film omawiający dzisiejszą lekcję. 

Na podstawie filmu wynotuj: 

–  3 przykłady reform wprowadzonych podczas obrad Sejmu Wielkiego, 

– daty: czas obrad Sejmu Wielkiego, uchwalenia Konstytucji 3 maja i II rozbioru (postaraj się je zapamiętać), 

– 4 przykłady postanowień Konstytucji 3 maja. 

 Sprawdź się! Zobacz czy dobrze zrozumiałeś/ lekcję. 

 Pogrupuj postanowienia: 

Zmierz się z quizem dostępnym TUTAJ 

Aby poszerzyć swoje wiadomości o okolicznościach powstania Konstytucji 3 maja, zapoznaj się z filmem:

Zagadnienia z podstawy programowej:

Dział: Rzeczpospolita w dobie stanisławowskiej.  

Zagadnienia szczegółowe:  Uczeń sytuuje w czasie obrady Sejmu Wielkiego oraz uchwalenie Konstytucji 3 maja; wymienia reformy Sejmu Wielkiego oraz najważniejsze postanowienia Konstytucji 3 maja; wyjaśnia okoliczności zawiązania konfederacji targowickiej i przedstawia jej następstwa; 

Dział: Walka o utrzymanie niepodległości w ostatnich latach XVIII wieku.  

Zagadnienia szczegółowe:  Uczeń sytuuje w czasie II rozbiór Rzeczypospolitej i wskazuje na mapie zmiany terytorialne po rozbiorze;