You are currently viewing SEASONS OF THE YEAR – powtórka z piosenką słownictwa z tematu świat przyrody

SEASONS OF THE YEAR – powtórka z piosenką słownictwa z tematu świat przyrody

Szkoła podstawowa

Język angielski

Klasa IV

Autorka: Joanna Main

W TRAKCIE LEKCJI:

 1. Powtórzysz sobie nazwy: pór roku, uroczystości, miesięcy.
 2. Posłuchasz i może nauczysz się piosenki z YouTube.
 3. Zrobisz mapy słów.

CO BĘDZIESZ POTRZEBOWAĆ DO LEKCJI?

 • chęci do nauki
 • zeszyt lub kartka z bloku, coś do pisania (kolorowe pisaki)
 • słownik angielsko-polski/polsko-angielski, np. https://www.diki.pl/
 • dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 • smarfon, tablet lub komputer

GOTOWI?

 1. Posłuchajcie piosenki bardzo słynnego kiedyś piosenkarza Stievie Wonderhttps://www.youtube.com/watch?v=NiRj5m63oig
 1. Uzupełnijcie tekst piosenki z lukami, uzupełnij je w czasie słuchania piosenki,

I Just Called to Say I Love You (Stevie Wonder)

heart     Christmas      Saturday    July        day        three    called   summer    sun

June     is    autumn    much    fly       say         love    you

No new years’s  ……………. to celebrate

no chocolate covered candy hearts to give away

no first of  …………….. no song to sing

in fact here’s just an other ordinary day

No ………………   rain

no flowers bloom

no wedding…………..……. within the month of ……………

But what it is

Is something true

Made up of these three ……………….that I must say to you

I just called to say I ………………….you

I just called to say how much I care

I just called to say I love ………..

And I mean it from the ………………of my heart

No …………………..’s high

No warm …………….

No harvest moon to light one tender August night

No ……..………….breeze

No falling leaves

No even time for birds to ……..……..  to southern skies

No libra ………………..

No Halloween

No giving thanks to all the …………………….joy you bring

But what it………..……

Thoug hold so new

To fill your …………….like no ……………words could ever do.

I just called to ………………..I love you

I just called to say how……….…… I care

I just………..……… to say I love you

And I mean it from the bottom of my heart.

(2x) Of my heart

– poszukaj znaczenia nowych słówek w słowniku np. diki (załącznik 2)

 1. Poszukajcie w piosence wyrazów z takich grup:

– pory roku: seasons of the year

-elementy pogody: weather

– miesiące: months

– uroczystości : festivals

– elementy przyrody: nature signs

Sprawdź! Klucz odpowiedzi znajdziesz tu – klucz odpowiedzi Sesons

 1. Narysujcie mapy słów na kartce i wpiszcie pasujące słówka, dopiszcie swoje propozycje kolejnych słówek. Zróbcie zdjęcie mapy słów i udostępnijcie znajomym z klasy.

Przykładowa mapa słów:

Możesz skorzystać z aplikacji https://coggle.it/

 


Informacja dla nauczyciela:

ZAKRES REALIZACJI PODSTAWY PROGRAMOWEJ:
· Uczeń rozumie proste wypowiedzi ustne artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka, a także proste wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
· Uczeń samodzielnie formułuje krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
· Uczeń zmienia formę przekazu ustnego lub pisemnego w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.
· Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych), umożliwiającym realizację pozostałych wymagań ogólnych w zakresie tematu świat przyrody (pogoda, pory roku, rośliny).
· Uczeń rozumie proste wypowiedzi pisemne (tekst literacki) – znajduje w tekście określone informacje.
· Uczeń tworzy krótkie, proste, spójne i logiczne wypowiedzi pisemne (notatkę) – przedstawia fakty – stosuje nieformalny styl wypowiedzi

Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników językowych), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych