You are currently viewing Scratch– tworzymy opowieść

Scratch– tworzymy opowieść

szkoła podstawowa

informatyka

klasa- 4

autor – Dorota Adam

Cele lekcji:

  • Uczeń nauczy się obsługi okna programu Scratch
  • Uczeń będzie potrafił zedytować i dodać nowego duszka
  • Uczeń będzie potrafił poruszać się postacią oraz dodawać tekst

  1. Dzisiaj zaczniemy tworzyć opowieść o robotach. Na samym początku wybierzemy odpowiedniego duszka.

  2. Następnie przejdźmy do poleceń, aby nasze duszki poruszały się.
  3. Przejdźmy do tworzenia opowieści.
  4. Dodatkowe materiały i informacje uzyskasz również w opisie wikipedii Mistrzów Kodowania tu: http://wiki.mistrzowiekodowania.pl/index.php?title=Modu%C5%82_1_-_%22Pierwsze_kroki_w_Scratch%27u%22
  5. W ramach zadania stwórz opowieść o robotach z wykorzystaniem co najmniej 10 słów związanych z informatyką.

Podstawa programowa:

II. Programowanie i rozwiązywanie problemów z wykorzystaniem komputera i innych urządzeń cyfrowych. Uczeń:

1. projektuje, tworzy i zapisuje w wizualnym języku programowania:

1) pomysły historyjek i rozwiązania problemów, w tym proste algorytmy z wykorzystaniem poleceń sekwencyjnych, warunkowych i iteracyjnych oraz zdarzeń,