You are currently viewing Ruch drgający

Ruch drgający

szkoła podstawowa

fizyka

klasa 8

autorka: Monika Gnutek

NACOBEZU, czyli cele lekcji.

Co powtórzymy na tej lekcji? Co będziesz umiał?

Przypomnisz sobie i utrwalisz:

  • na czym polega ruch drgający,
  • co to jest amplituda, częstotliwość i okres drgań.

Wypróbuj grę, kliknij!

Zagadnienia z podstawy programowej:

VIII.
Ruch drgający i fale. Uczeń:
1) opisuje ruch okresowy wahadła; posługuje się pojęciami amplitudy, okresu i częstotliwości do opisu ruchu okresowego wraz z ich jednostkami.