You are currently viewing Rozpoznajemy cytaty z lektur obowiązkowych.

Rozpoznajemy cytaty z lektur obowiązkowych.

szkoła podstawowa

język polski

klasa 8

autor: Justyna Zaryczańska, Magdalena Zaryczańska

blog autorek – kliknij


 

Temat: Kto to powiedział? Rozpoznajemy cytaty z lektur obowiązkowych.

Co powinieneś wiedzieć/znać po tej lekcji:

  1. Z jakiej lektury obowiązkowej pochodzi wybrany cytat.
  2. Do jakiego rodzaju i gatunku literackiego należy.

 

Drogi Uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonuj zadania.

Powodzenia!

Informacje dla nauczyciela:

KLASY VII – VIII

I.1.1. rozpoznaje rodzaje literackie: epika, liryka i dramat; określa cechy charakterystyczne dla poszczególnych rodzajów i przypisuje czytany utwór do odpowiedniego rodzaju;

I.1.2. rozróżnia gatunki epiki, liryki, dramatu, w tym: pamiętnik, komedia, fraszka, sonet, pieśń, tren, ballada, epopeja, tragedia – i wymienia ich podstawowe cechy oraz wskazuje cechy gatunkowe czytanych utworów literackich;

Uczeń powtarza informacje na temat lektur obowiązkowych.