You are currently viewing Różne postawy człowieka wobec zagrożenia. Między potrzebą walki ze złem a słabością.

Różne postawy człowieka wobec zagrożenia. Między potrzebą walki ze złem a słabością.

Szkoła ponadpodstawowa, ponadgimnazjalna

klasa 1

autorki: Kataryna Włodkowska, Karolina Strógarek

Temat: Różne postawy człowieka wobec zagrożenia. Między potrzebą walki ze złem a słabością.

Czego dowiesz się po tej lekcji?

  1. Będziesz umiał scharakteryzować głównych bohaterów „Dżumy” Alberta Camusa.
  2. Określisz motywację bohaterów powieści w walce z zagrożeniem.
  3. Będziesz umiał zdefiniować system wartości doktora Rieux i Jeana Tarrou.

Drogi uczniu,

zapoznaj się z informacjami zamieszczonymi w prezentacji, klikaj wszystkie ruchome elementy i wykonaj zadania.

Powodzenia!

 

 

Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

pkt.38 Uczeń zna „Dżumę” Alberta Camusa

pkt.5 Interpretuje treści alegoryczne i symboliczne utworu literackiego

pkt.8 Wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej

pkt.9 Rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek ze zjawiskami społecznymi i egzystencjalnymi

pkt.10 Wykorzystuje multimedialne źródła informacji oraz dokonuje ich krytycznej oceny

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND