You are currently viewing Rozkład wielomianu na czynniki

Rozkład wielomianu na czynniki

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna.

Przedmiot: Matematyka

Klasa II

Autor: Beata Maciej

Czego dowiesz się z tej lekcji?

  1. Jak rozłożyć wielomian na czynniki wyciągając wspólny czynnik przed nawias.
  2. Jak rozłożyć wielomian na czynniki stosując postać iloczynową.
  3. Jak rozłożyć wielomian na czynniki stosując wzory skróconego mnożenia.
  4. Jak rozłożyć wielomian na czynniki stosując grupowanie wyrazów.

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/rozkład_wielomianu_na_czynniki.pdf”]

 

Link do bloga autorki:

https://cinematma.weebly.com/rozk322ad-wielomianu-na-czynniki

 

Informacje dla nauczyciela

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej:

Uczeń

  1. Stosuje wzory na kwadrat i sześcian sumy i różnicy oraz wzór na różnicę kwadratów do wykonywania działań na wielomianach oraz do rozkładu wielomianu na czynniki.
  2. Stosuje wzory na sumę i różnicę sześcianów.
  3. Rozkłada wielomian na czynniki, stosując metodę grupowania wyrazów i wyłączania wspólnego czynnika poza nawias.
  4. Rozkłada wielomian na czynniki możliwie najniższego stopnia.