You are currently viewing Rozbicie dzielnicowe Polski

Rozbicie dzielnicowe Polski

Autor: Arek Pater

Kanał YT autora: CoZaHistoria

klasa 1 szkoły ponadpodstawowej

klasa 5 szkoły podstawowej

Temat: Rozbicie dzielnicowe Polski

Cele dla ucznia:

  1. Dowiesz się, jak burzliwym okresem w historii Polski był czas rozbicia dzielnicowego.
  2. Będziesz potrafił wskazać, jakie skutki przyniosło rozbicie dzielnicowe Polsce.
  3. Opiszesz konflikty pomiędzy władcami dzielnicowymi.
  4. Wyjaśnisz działanie zasady senioratu i pryncypatu i będziesz wiedział, jak doszło do jej złamania.
  5. Poznasz historię najazdów tatarskich.

 

W tej lekcji wracamy do polityki i do skutków testamentu Bolesława Krzywoustego, w którym zawarł on zasady podziału kraju pomiędzy jego synów i sposobu sprawowania władzy zwierzchniej. To trudny okres w dziejach Polski, warto mu się bliżej przyjrzeć.
Zapraszam do oglądania siódmego odcinka mojej piastowskiej serii.

Podsumuj lekcję dzięki odpowiedzi na zamieszczone w linku poniżej pytania. Sprawdź, czy potrafisz na nie odpowiedzieć po obejrzeniu odcinka i zapoznaniu się ze źródłami.
http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=899

Popisz się wiedzą na temat zakonu krzyżackiego. Zajrzyj do źródeł i wykonaj zadania.

http://wlaczpolske.pl/index.php?etap=10&i=899

 

Zagadnienia z podstawy programowej

Szkoła podstawowa

Dział VI. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego

Uczeń:

Umieszcza w czasie i przestrzeni Polskę okresu dzielnicowego.

Opisuje przyczyny oraz wskazuje skutki rozbicia dzielnicowego.

Umieszcza w czasie najważniejsze wydarzenia związane z relacjami polsko – krzyżackimi oraz zagrożeniem najazdami tatarskimi w okresie rozbicia dzielnicowego.

Szkoła ponadpodstawowa

Dział X. Polska w okresie rozbicia dzielnicowego.

Uczeń:

  1. wyjaśnia przyczyny polityczne i społeczno-gospodarcze oraz następstwa rozbicia dzielnicowego;
  2. przedstawia nowe zagrożenia zewnętrzne (Marchia Brandenburska, Zakon Krzyżacki, Mongołowie);

poziom rozszerzony

Uczeń:

  1. charakteryzuje przebieg walk o tron senioralny w kontekście postanowień tzw. testamentu Bolesława Krzywoustego;