You are currently viewing Równania

Równania

 

Poziom edukacyjny: Szkoła Podstawowa

Przedmiot:  Matematyka

Klasa: VII

Autor: Justyna Klimczyk

Kryteria sukcesu:

– Dowiesz się co to są równania tożsamościowe, sprzeczne i równoważne.

Dowiesz się, jak rozwiązywać proste równania.

 


Ćwiczenia interaktywne:

Ćwiczenie 1. Wskaz liczbę spełniającą równanie.

Ćwiczenie 2. Liczba spełniająca równanie (Prawda/Fałsz)

Ćwiczenie 3. Wskaż równania sprzeczne i tożsamościowe.

Ćwiczenie 4. Tworzenie równań na podstawie wag

Ćwiczenie 5. Etapy rozwiązywanie równania

 

Zagadnienia z podstawy programowej:

  1. Równania z jedną niewiadomą.
    Uczeń:

1) sprawdza, czy dana liczba jest rozwiązaniem równania z jedną niewiadomą, 

2) rozwiązuje równania pierwszego stopnia z jedną niewiadomą.