You are currently viewing Równania wielomianowe

Równania wielomianowe

Poziom edukacyjny: Szkoła ponadgimnazjalna

Przedmiot: Matematyka

Klasa: II

Autor: Beata Maciej 

Czego dowiesz się z tej lekcji? 

  1. Jak rozwiązać równanie wielomianowe stosując rozkład na czynniki przez wyciąganie wspólnego czynnika przed nawias. 
  1. Jak rozwiązać równanie wielomianowe stosując rozkład na czynniki przez postać iloczynową. 
  1. Jak rozwiązać równanie wielomianowe stosując rozkład na czynniki przez wzory skróconego mnożenia. 
  1. Jak rozwiązać równanie wielomianowe stosując rozkład na czynniki przez grupowanie wyrazów. 

 

Poniżej znajdziesz kartę pracy z zadaniami oraz videolekcje. Rozwiąż kolejne zadania z pierwszej strony, poprzedzając rozwiązanie każdego z nich projekcją filmu. Zadania z drugiej strony wykorzystaj do pracy samodzielnej.  

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/równania_wielomianowe.pdf”]


Link do karty pracy i filmów na blogu autorki: 

https://cinematma.weebly.com/roacutewnania-wielomianowe 

 

Informacje dla nauczyciela 

Ta karta pozwala zrealizować następujące punkty podstawy programowej: 

Uczeń 

  1. Stosuje rozkład wielomianu na czynniki w zadaniach różnych typów. 
  1. Rozwiązuje proste równania wielomianowe. 
  1. Rozwiązuje równania wielomianowe.