You are currently viewing Room tour z Sophią Grace-opis pokoju

Room tour z Sophią Grace-opis pokoju

ROOM TOUR z Sophią grace – opis pokoju

Język angielski

Szkoła podstawowa

Klasa: IV

Autor: Aniela Tekiela

Założycielka bloga: Kreatywne Nauczanie Języków Obcych

Blog: https://neuroteaching.blogspot.com/

 

W trakcie tej lekcji:

 1. będziesz grał w quizy online o wyposażeniu sypialni
 2. nauczysz się słów związanych z sypialnią
 3. oglądał ciekawe filmy na YouTube
 4. tworzył własny słowniczek językowy
 5. stworzysz autorski test
 6. zwiedzisz pokój amerykańskiej piosenkarki o imieniu Sophia Grace

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

 1. chęć do nauki
 2. smartfon
 3. laptop/komputer
 4. zeszyt i coś do pisania
 5. dostęp do Internetu i przeglądarki internetowej
 6. ewentualnie wsparcie rodzeństwa lub innego członka rodziny, który zna język angielski lub pomoże Ci w obsłudze sprzętu i Internetu

ZADANIE 1

W ramach rozgrzewki rozwiąż quiz online. Przepisz 10 dowolnych słów do zeszytu.

https://agendaweb.org/exercises/vocabulary/house/bedroom

ZADANIE 2

Wybierz 6 słów z listy, jaką stworzyłeś w zadaniu nr 1 i stwórz na ich podstawie własny QUIZ z odpowiedziami do wyboru.

PRZYKŁAD

1. CHAIR to:

a. kuchnia

b. makaron

c. krzesło

Gotowy quiz przekaż mamie, tacie lub innemu domownikowi, aby go rozwiązał.

ZADANIE 3

Obejrzyj film, w którym Sophia oprowadza widza po swoim pokoju. Napisz co najmniej 6 obiektów, jakie widzisz w jej filmie, używając pełnych zdań.

PRZYKŁAD:

There is a big bed.

There are 5 pink chairs.


https://www.youtube.com/watch?v=2z7ehZ8jReE&feature=emb_title


 

Realizacja podstawy programowej:

1. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych dotyczących

jego samego i jego najbliższego otoczenia, umożliwiającym realizację pozostałych

wymagań ogólnych w zakresie słownictwa związanego z domem i jego najbliższym otoczeniem.

2.Uczeń rozumie bardzo proste wypowiedzi ustne, artykułowane wyraźnie i powoli,

w standardowej odmianie języka:

– rozumie sens krótkich wypowiedzi, opowiadań, bajek i historyjek oraz prostych

piosenek i wierszyków, szczególnie gdy są wspierane np. obrazkami,

rekwizytami, ruchem, mimiką, gestami, dodatkowymi dźwiękami

– ) znajduje w wypowiedzi określone informacje.

3. Uczeń rozumie wyrazy oraz jedno- lub kilkuzdaniowe, bardzo proste wypowiedzi pisemne

(np. historyjki obrazkowe z tekstem, opowiadania):

– rozumie ogólny sens tekstu, szczególnie gdy jest wspierany obrazem lub

dźwiękiem;

– znajduje w wypowiedzi określone informacje.k obcy nowożytny

4. W zakresie wypowiedzi ustnych uczeń:

– powtarza wyrazy i proste zdania;

– tworzy bardzo proste i krótkie wypowiedzi według wzoru, np. nazywa obiekty

z otoczenia i opisuje je, nazywa czynności;

5. W zakresie wypowiedzi pisemnych uczeń:

– przepisuje wyrazy i proste zdania;

– pisze pojedyncze wyrazy i zwroty;

– pisze bardzo proste i krótkie zdania według wzoru i samodzielnie.

6. W zakresie reagowania uczeń:

– wyraża swoje upodobania.

7. W zakresie przetwarzania tekstu uczeń nazywa w języku obcym nowożytnym

Przedmioty, pokoje i wyposażenie z najbliższego otoczenia oraz przedstawione

w materiałach wizualnych i audiowizualnych.

9. Uczeń potrafi określić, czego się nauczył, i wie, w jaki sposób może samodzielnie

pracować nad językiem (np. przez oglądanie bajek w języku obcym nowożytnym,

korzystanie ze słowników obrazkowych i gier edukacyjnych).

10. Uczeń korzysta ze źródeł informacji w języku obcym nowożytnym (np. ze słowników

obrazkowych, książeczek), również za pomocą technologii informacyjno-komunikacyjnych.