You are currently viewing Romantyzm przez dziurkę od klucza

Romantyzm przez dziurkę od klucza

Etap edukacji: szkoła podstawowa,
przedmiot: plastyka, muzyka, język polski
klasa: 7

zasoby: prezentacja, karta pracy Sylwii Oszczyk
Autor: Magdalena Krajewska, Daria Wójcik


Na tej lekcji:

*poznasz romantyzm w literaturze, malarstwie i muzyce;

*przedstawisz zebrane informacje w ciekawy sposób w dowolnej formie;

Zadanie 1.

Podzielcie się na dowolne grupy zespoły, pary. Możecie pracować również indywidualnie.

Zadanie 2.

Obejrzyjcie dokładnie prezentację. Wybierzcie sobie 1 obraz, który przykuł Waszą uwagę. To nad nim będziecie pracować podczas realizacji projektu.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prezentacja-ROMANTYZM-1.pdf” title=”Prezentacja-ROMANTYZM”]

Zadanie 3.

Z dowolnych wiarygodnych źródeł zbierzcie  informacje o wybranym obrazie, ciekawostki oraz przedstawcie jego twórcę.

Zadanie 4.

Do obrazu dobierzcie muzykę (starajcie się wybrać utwór z epoki) i zaprezentujcie kompozytora.

Zadanie 5.

Jeśli pracujesz indywidualnie – wykonaj pracę plastyczną lub pracę przy użyciu znanych Tobie programów komputerowych. Jeśli pracujecie w zespole wykonujecie pracę przy użyciu programów komputerowych, chyba, że podzielicie się działaniami w inny sposób.

Zadanie 6.

Opisz wybrany przez siebie obraz. Skorzystaj z kryteriów sukcesu pięknie przedstawionych przez panią Sylwię Oszczyk.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Prezentacja1.pdf”]

Zadanie 7.

Zbierzcie wszystkie zebrane wiadomości. Uporządkujcie je w ciekawej formie. Dokonajcie prezentacji całego materiału wraz z praca plastyczną.

Jeśli skorzystacie z jakiegoś programu czy aplikacji koniecznie zamieśćcie informację o jej nazwie. Dzięki temu poznamy różne ciekawe sposoby na pracę online.

Gdy Wasza praca będzie gotowa, wyślijcie ją do swojego nauczyciela języka polskiego, plastyki albo muzyki. Jeśli w trakcie pracy będziecie potrzebowali wsparcia – służymy pomocą.

INFORMACJE DLA NAUCZYCIELA:

Zadania realizują następujące punkty podstawy programowej:

Język polski:

2.2. porządkuje informacje w zależności od ich funkcji w przekazie;

2.3. interpretuje dzieła sztuki (obraz, grafika, rzeźba, fotografia);

4.1. rzetelnie, z poszanowaniem praw autorskich, korzysta z informacji;

4.4. uczestniczy w projektach edukacyjnych (np. tworzy różnorodne prezentacje, projekty wystaw, realizuje krótkie filmy z wykorzystaniem technologii multimedialnych);

4.6. rozwija umiejętności samodzielnej prezentacji wyników swojej pracy;

4.7. rozwija nawyki systematycznego uczenia się;

Muzyka:

2.6

Wymienia nazwy epok w dziejach muzyki (średniowiecze, renesans, barok, klasycyzm, romantyzm, muzyka XX w.) oraz potrafi wskazać kompozytorów reprezentatywnych dla nich.

3.1

Zna repertuar kulturalnego człowieka, orientując się w sztandarowych utworach z dziejów historii muzyki i współczesnej kultury muzycznej oraz wartościowej muzyki popularnej;

3.5

Wyszukuje nagrania z literatury muzycznej w celu zilustrowania twórczości kompozytorów, cech epoki, charakterystyki stylów, przygotowując prezentacje lub/i, muzyczne portfolio;

3.6

Uczestniczy w tworzeniu artystycznych projektów edukacyjnych o charakterze interdyscyplinarnym (również z wykorzystaniem technologii informacyjnej);

Plastyka:

2.2

Wyraża w pracach plastycznych uczucia i emocje wobec rzeczywistości, a także płynące z inspiracji muzycznych czy literackich (impresja i ekspresja); rysuje, maluje, ilustruje zjawiska i wydarzenia realne i wyobrażone (także w korelacji z innymi przedmiotami);

3.5

Rozpoznaje wybrane, najbardziej istotne dzieła z dorobku innych narodów;

3.6

Rozumie i charakteryzuje na wybranych przykładach z różnych dziedzin pojęcie stylu w sztuce;

 

https://lekcjeszytenamiare.blogspot.com/2020/03/romantyzm-przez-dziurke-od-klucza.html