You are currently viewing Rolnictwo w Polsce. Warunki rozwoju rolnictwa

Rolnictwo w Polsce. Warunki rozwoju rolnictwa

szkoła podstawowa

geografia

klasa 7

Autor: Monika Stasiuk


Temat: Rolnictwo w Polsce. Warunki rozwoju rolnictwa. 

 

 

https://pixabay.com/pl/photos/wie%C5%9B-pole-widok-pole-uprawne-lato-264776/

Drogi Uczniu podczas tej lekcji:

Warunki rozwoju rolnictwa

– dowiesz się czym jest rolnictwo

– dowiesz się, czym są użytki rolne

– podasz czynniki sprzyjające rozwojowi rolnictwa

– opiszesz jak ww. czynniki wpływają na rozwój rolnictwa w Polsce

– wskażesz obszary w Polsce o korzystnych warunkach rozwoju rolnictwa

 

 

 

Drogi Uczniu,

zapraszam Cię do zapoznania się z pierwszą częścią lekcji- Rolnictwo w Polsce, czyli Warunki rozwoju rolnictwa.

Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego za jednym zamachem.

Na podstawie materiałów z dwóch tematów  Warunki rozwoju rolnictwa i Produkcja roślinna i zwierzęca (zerknij w kolejną lekcję) uzupełnij załączoną grafonotkę oraz jeśli masz ochotę wykonaj zadania dodatkowe.

Zapisz w zeszycie temat lekcji, a pod nim wklej uzupełnioną przez siebie notatkę graficzną.

 

Warunki rozwoju rolnictwa- zapraszam do wysłuchania lekcji 🙂

 

 

 

 

Poniżej znajdziesz zadanie dodatkowe- wykonaj je po wysłuchaniu dwóch lekcji.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-VII.-Rolnictwo.-Zadanie-dodatkowe.-1-1.pdf” title=”Klasa VII. Rolnictwo. Zadanie dodatkowe.”]

 

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

Cele:

I. 4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

IX.  6. podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie 7. charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego; 8. wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport i turystykę

 .