You are currently viewing Rolnictwo w Polsce. Produkcja roślinna i zwierzęca

Rolnictwo w Polsce. Produkcja roślinna i zwierzęca

szkoła podstawowa

geografia

klasa 7

Autor: Monika Stasiuk


Temat: Rolnictwo w Polsce. Produkcja roślinna i zwierzęca

 

 

Drogi Uczniu podczas tej lekcji:

https://pixabay.com/pl/photos/%C5%9Bwinia-wieprzowina-naturalnych-3757320/

Produkcja roślinna i zwierzęca

– dowiesz się jakie rośliny uprawia się w Polsce oraz jakie jest ich rozmieszczenie

– wyjaśnisz zależność rozmieszczenia upraw od warunków naturalnych

– dowiesz się jaka jest struktura użytkowania ziemi w Polsce

– poznasz zwierzęta hodowane w Polsce

– scharakteryzujesz chów bydła, trzody chlewnej i drobiu

– wskażesz inne zwierzęta hodowlane oraz korzyści wynikające z ich chowu

 

 

Drogi Uczniu,

zapraszam Cię do zapoznania się z drugą częścią lekcji- Rolnictwo w Polsce, czyli Produkcja roślinna i zwierzęca.

Pamiętaj, że nie musisz robić wszystkiego za jednym zamachem.

Na podstawie materiałów z dwóch tematów  Warunki rozwoju rolnictwa (zerknij w wcześniejszą lekcję) i Produkcja roślinna i zwierzęca uzupełnij załączoną grafonotkę oraz jeśli masz ochotę wykonaj zadania dodatkowe.

Zapisz w zeszycie temat lekcji, a pod nim wklej uzupełnioną przez siebie notatkę graficzną.

 

Produkcja roślinna i zwierzęca – zapraszam do wysłuchania lekcji 🙂

 

 

 

Poniżej znajdziesz zadanie dodatkowe- wykonaj je po wysłuchaniu dwóch lekcji.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Klasa-VII.-Rolnictwo.-Zadanie-dodatkowe.-1-1.pdf” title=”Klasa VII. Rolnictwo. Zadanie dodatkowe.”]

 

Dla nauczyciela:

Realizacja podstawy programowej:

Cele:

I. 4. Poznanie zróżnicowanych form działalności człowieka w środowisku, ich uwarunkowań i konsekwencji oraz dostrzeganie potrzeby racjonalnego gospodarowania zasobami przyrody.

6. Identyfikowanie współzależności między elementami środowiska przyrodniczego i społeczno-gospodarczego oraz związków i zależności w środowisku geograficznym w skali lokalnej, regionalnej i globalnej.

IX.  6. podaje nazwy województw i ich stolic oraz wskazuje je na mapie 7. charakteryzuje elementy klimatu Polski oraz długość okresu wegetacyjnego; 8. wyjaśnia wpływ zmienności pogody w Polsce na rolnictwo, transport i turystykę

 .