You are currently viewing Rodzaje transportu

Rodzaje transportu

Szkoła podstawowa
Edukacja wczesnoszkolna
klasa: 3
Autor: Paulina Wisniewska – EDUmaMY


Temat : Rodzaje transportu

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji?

1. Jakie wyróżniamy rodzaje transportu? 

Co będziesz potrzebować do tej lekcji?

  •  zeszyt polonistyczny
  • ołówek/ długopis/ pióro

Obejrzyj poniższy odcinek i wykonaj zadania w swoim zeszycie lub na kartce, pauzując film w razie potrzeby. Pamiętaj, że videolekcję możesz obejrzeć kilka razy dla utrwalenia i lepszego zrozumienia materiału. 

Zadania do filmu w wersji PDF:

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zadanie-1.pdf” title=”Zadanie 1″] [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zadanie-2.pdf” title=”Zadanie 2″] [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zadanie-3.pdf” title=”Zadanie 3″] [pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/04/Zadanie-4.pdf” title=”Zadanie 4″]

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

– słucha z uwagą wypowiedzi nauczyciela, innych osób z otoczenia, w różnych sytuacjach życiowych, wymagających komunikacji i wzajemnego zrozumienia; okazuje szacunek wypowiadającej się osobie I.1.1
– wykonuje zadanie według usłyszanej instrukcji; zadaje pytania w sytuacji braku rozumienia lub braku pewności zrozumienia słuchanej wypowiedzi I.1.2
– pisze odręcznie, czytelnie, płynnie, zdania i tekst ciągły, w jednej linii; rozmieszcza właściwie tekst ciągły na stronie zeszytu, sprawdza i poprawia napisany tekst I.4.1

-porządkuje wyrazy w kolejności alfabetycznej według pierwszej i drugiej litery I.4.6

– dodaje i odejmuje liczby dwucyfrowe, zapisując w razie potrzeby cząstkowe wyniki działań lub, wykonując działania w pamięci, od razu podaje wynik; oblicza sumy i różnice większych liczb w prostych przykładach typu: 250 + 50, 180 – 30; mnoży liczby dwucyfrowe przez 2, zapisując, jeśli ma taką potrzebę, cząstkowe wyniki działań; przy obliczeniach stosuje własne strategie II.3.4

 

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND