You are currently viewing Rodzaje i własności trójkątów

Rodzaje i własności trójkątów

szkoła podstawowa

matematyka

klasa 5-6

autorka: Agnieszka Gnutek

Dzięki lekcji przypomnisz i utrwalisz sobie:

  • własności poszczególnych trójkątów;
  • z jakich odcinków można zbudować trójkąt;
  • ile wynosi suma kątów w trójkącie

Jeżeli wszystko już powtórzyłeś, to sprawdź się i zagraj w grę na platformie Baamboozle. Zaproś do zabawy swoich domowników. Pochwal się kto wygrał. Zagraj – kliknij tutaj!

 

Zagadnienia z podstawy programowej: Uczeń:
  • IX.1 rozpoznaje i nazywa trójkąty ostrokątne, prostokątne, rozwartokątne, równoboczne i równoramienne;
  • IX.2 konstruuje trójkąt o danych trzech bokach i ustala możliwość zbudowania trójkąta na podstawie nierówności trójkąta;
  • IX.3 stosuje twierdzenie o sumie kątów wewnętrznych trójkąta;
  • IX.8 w trójkącie równoramiennym wyznacza przy danym jednym kącie miary pozostałych kątów oraz przy danych obwodzie i długości jednego boku długości pozostałych boków.
  • XI.1 oblicza obwód wielokąta o danych długościach boków;
  • XI.7 oblicza miary kątów, stosując przy tym poznane własności kątów i wielokątów.