You are currently viewing Renesansowe poszukiwania harmonii i ładu w Pieśniach Kochanowskiego.

Renesansowe poszukiwania harmonii i ładu w Pieśniach Kochanowskiego.

szkoła ponadpodstawowa, szkoła ponadgimnazjalna,

klasa 1,

autorka: Katarzyna Włodkowska

Temat: Renesansowe poszukiwania harmonii i ładu w Pieśniach Kochanowskiego.

Drogi uczniu, po tej lekcji dowiesz się:

  • jaką wizję Boga i świata stworzył Kochanowski w swoich Pieśniach (Pieśń IX, Pieśń Panny XII);
  • jaki wpływ na sposób opisywania rzeczywistości miał światopogląd renesansu.

Zapoznaj się z prezentacją, która poprowadzi Ciebie przez Pieśni Kochanowskiego.

 

Poniżej znajduje się krótki film inspirowany omawianymi Pieśniami:

https://gopro.com/v/G10OLyybZQXkq

Dla nauczyciela

Realizacja podstawy programowej:

  • Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.
  • Uczeń: rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
  • wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
  • porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;
  • charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;