You are currently viewing Renesans – epoka wiary i siły człowieka

Renesans – epoka wiary i siły człowieka

język polski

szkoła ponadpodstawowa

klasa1

Izabella Bartol, Polski z klasą,

Drogi Uczniu!

Przed Tobą cykl lekcji dotyczący wprowadzenia do epoki renesansu, czyli odrodzenia. Klikając w poszczególne ikonki i napisy  (rozpoczynając od hasła renesans), dowiesz się;

 1. Skąd wzięła się nazwa epoki;
 2. Jakie są jej ramy czasowe:
 3. Jakie dominowały nurty filozoficzne;
 4. Jak kształtowała się sztuka epoki (nazwiska i dzieła twórców);
 5. Poznasz główne hasła epoki, np. antropocentryzm, humanizm, reformacja.

 

Proponuję, byś dokładnie czytał i oglądał materiały, jednocześnie zapisując sobie najważniejsze treści. Pamiętaj, że dobrym sposobem na naukę jest notowanie graficzne (np. mapa myśli). Możesz również zainspirować się „zeszytem epok”, który znajduje się pod jednym ze zdjęć.

 

Udanych lekcji! Kliknij!

 

 

 

Dla nauczyciela

 

Realizacja podstawy programowej:

 

Kształcenie literackie i kulturowe:

 

 1. Kształtowanie dojrzałości intelektualnej, emocjonalnej i moralnej uczniów.
 2. Rozumienie historii literatury i dziejów kultury jako procesu, a także dostrzeganie roli czynników wewnętrznych i zewnętrznych wpływających na ten proces.
 3. Rozumienie konieczności zachowania i rozwoju literatury i kultury w życiu jednostki oraz społeczeństwa.

Czytanie utworów literackich. Uczeń:

 1. rozumie podstawy periodyzacji literatury, sytuuje utwory literackie w poszczególnych okresach: starożytność, średniowiecze, renesans, barok, oświecenie, romantyzm, pozytywizm, Młoda Polska, dwudziestolecie międzywojenne, literatura wojny i okupacji, literatura lat 1945–1989 krajowa i emigracyjna, literatura po 1989 r.;
 1. wykazuje się znajomością i zrozumieniem treści utworów wskazanych w podstawie programowej jako lektury obowiązkowe;
 2. rozpoznaje tematykę i problematykę poznanych tekstów oraz jej związek z programami epoki literackiej, zjawiskami społecznymi, historycznymi, egzystencjalnymi i estetycznymi; poddaje ją refleksji;
 1. porównuje utwory literackie lub ich fragmenty, dostrzega kontynuacje i nawiązania w porównywanych utworach, określa cechy wspólne i różne;

 

Odbiór tekstów kultury. Uczeń:

 1. charakteryzuje główne prądy filozoficzne oraz określa ich wpływ na kulturę epoki;