You are currently viewing Reakcje chemiczne

Reakcje chemiczne

Szkoła podstawowa
Chemia
klasa 7
Autor: Paulina Waćkowska


Temat : Reakcje chemiczne

Co powinieneś wiedzieć po tej lekcji:

  1. Co to są substraty i produkty w reakcjach chemicznych?
  2. Jakie są podstawowe rodzaje reakcji chemicznych?.
  3. Wyjaśnisz pojęcia: „równanie reakcji chemicznej”, „współczynnik stechiometryczny”, „indeks stechiometryczny”.
  4. Jakie jest znaczenie współczynnika stechiometrycznego i indeksu stechiometrycznego podczas zapisywania równań reakcji chemicznych?
  5. W jaki sposób uzgodnić współczynniki stechiometryczne w prostych przykładach równań reakcji chemicznych tak, aby reakcja była zapisana prawidłowo?
  6. W jaki sposób zapisać i odczytać proste przykłady równań reakcji chemicznych?

Uwaga, dla uproszczenia zakładamy, że wszystkie omawiane przykłady mają budowę kowalencyjną.

Zobacz poniższą videolekcję, rób krótkie notatki i postępuj zgodnie z poleceniami w trakcie videolekcji.

Możesz też pobrać plik z prezentacją.

[pdf-embedder url=”https://lekcjewsieci.pl/wp-content/uploads/2020/03/Lekcje-w-sieci-RÓWNANIA-REAKCJI-CHEMICZNYCH-SP-klasa-7.pdf” title=”Lekcje w sieci RÓWNANIA REAKCJI CHEMICZNYCH SP klasa 7″]

Karta pracy do pobrania

Informacja dla nauczyciela:
Ta lekcja pozwala zrealizować poniższe punkty podstawy programowej:

III. Reakcje chemiczne. Uczeń:

  1. podaje przykłady różnych typów reakcji (reakcja syntezy, reakcja analizy, reakcja wymiany); wskazuje substraty i produkty;
  2. zapisuje równania reakcji chemicznych w formie cząsteczkowej i jonowej; dobiera współczynniki stechiometryczne, stosując prawo zachowania masy i prawo zachowania ładunku.

Przygotowane na licencji CC-BY-NC-ND